Vastuvõtt

Sisseastumine


Jõhvi Spordikooli õpilasteks võetakse lapsed ja noored lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ning vastuvõtt toimub kooli õppekavas kehtestatud vanusepiire arvestades. Õppekavad on leitavad EHIS-es.

Õpilase vastuvõtt spordikooli, spordikooli lõpetamine ja spordikoolist välja arvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt spordikooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku spordikooli astumise avalduse alusel.
18-aastased ja vanemad noored võivad avalduse esitada ise. Sisseastumisavaldusega kohustuslik täita nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Spordikooli õppekoha taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Jõhvi valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

1. Sisenege ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil  ARNO keskkonda
2. Esimesel sisenemisel sisestage palun oma kontaktandmed ( e-posti aadress kui ka telefoninumber), et saaksime Teid vajadusel teavitada;
3. Avalehel jaotises Minu lapsed on laste järel taotluste nupud. Valige palun taotlus „Huvikooli taotlus"; 
4. Täitke ja esitage taotlus;

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks 

Sisseastumine  Toila vallas elavatel õpilastel garantiikirjaga. (Toila Vallavolikogu määrus)

Vaba treeningkoha olemasolu kontrollimisel võtke ühendust treeneriga, et teada saada vaba treeningkoha olemasolust ja millises treeninggrupis hakkab laps osalema.

Treenerite kontaktid leiate spordikooli kontaktide lehelt.

 

Jõhvi Spordikooli õpilasteks võetakse lapsed ja noored lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ning vastuvõtt toimub kooli õppekavas kehtestatud vanusepiire arvestades. Õppekavad on leitavad EHIS-es.

Õpilase vastuvõtt spordikooli, spordikooli lõpetamine ja spordikoolist välja arvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt spordikooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku spordikooli astumise avalduse alusel.
18-aastased ja vanemad noored võivad avalduse esitada ise. Sisseastumisavaldusega kohustuslik täita nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Spordikooli õppekoha taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Jõhvi valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

1. Sisenege ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil  ARNO keskkonda
2. Esimesel sisenemisel sisestage palun oma kontaktandmed ( e-posti aadress kui ka telefoninumber), et saaksime Teid vajadusel teavitada;
3. Avalehel jaotises Minu lapsed on laste järel taotluste nupud. Valige palun taotlus „Huvikooli taotlus"; 
4. Täitke ja esitage taotlus;

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks 

Sisseastumine  Toila vallas elavatel õpilastel garantiikirjaga. (Toila Vallavolikogu määrus)

Vaba treeningkoha olemasolu kontrollimisel võtke ühendust treeneriga, et teada saada vaba treeningkoha olemasolust ja millises treeninggrupis hakkab laps osalema.

Treenerite kontaktid leiate spordikooli kontaktide lehelt.