Uudised

Jõhvi Spordikooli õppetöökorraldusest pärast 15. maid 2020 15. mai Jõhvi Spordikool


Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 77 13.03.2020 viidi 16. märtsist 2020 Eesti haridus-asutused, väljaarvatud lasteaiad koduõppele. Pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mil võib osaliselt üle minna kontaktõppele. Ka üleminekuajal ei pea kõik õpilased kooli minema, kuid osapoolte (õpetaja, õpilane, kool) kokkuleppel saab korraldada kontaktõpet individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades.

Järgides eeltoodut korraldada alates 18.05.2020 Jõhvi Spordikooli õpilaste õppetöö alljärgnevalt:
1. Treeneritel kasutada kõikides Jõhvi Spordikooli õppekavades kuni 29.05.2020 maksimaalselt distantsõppe võimalusi;
2. Treeningtegevusi Jõhvi Spordikooli ruumides ei toimu;
3. Alates 18. maist saab läbi viia välitreeninguid individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetreeningu korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit;
4. Õpilaste ja treenerite liikumine territooriumil korraldatakse hajutatult, soovitavalt 2+2 reegleid järgides;
5. Spordikooli ruumides viibitakse äärmise vajaduse korral nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik;
6. Haigusnähtudega õpilased, treenerid ja töötajad ei tohi spordikooli tulla. Spordikooli juhil, õppejuht/juhiabil või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata;
7. Õpilased ja töötajad väldivad kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle), et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist;
8. Treenerid saavad desinfitseeritud treeninginventari spordikooli administraatori käest, mis peale treeningtundi tagastatakse administraatorile;
9. Administraator desinfitseerib vastuvõetud inventari koheselt;
10. Spordikooli treeneritele on jagatud desinfitseerimise vahendid kätele ja pindadele, mida tu-leb kasutada vastavalt vajadusele ja üldkehtivatele nõuetele.

Alus: Jõhvi Spordikooli direktori kt käskkiri 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 77 13.03.2020 viidi 16. märtsist 2020 Eesti haridus-asutused, väljaarvatud lasteaiad koduõppele. Pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mil võib osaliselt üle minna kontaktõppele. Ka üleminekuajal ei pea kõik õpilased kooli minema, kuid osapoolte (õpetaja, õpilane, kool) kokkuleppel saab korraldada kontaktõpet individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades.

Järgides eeltoodut korraldada alates 18.05.2020 Jõhvi Spordikooli õpilaste õppetöö alljärgnevalt:
1. Treeneritel kasutada kõikides Jõhvi Spordikooli õppekavades kuni 29.05.2020 maksimaalselt distantsõppe võimalusi;
2. Treeningtegevusi Jõhvi Spordikooli ruumides ei toimu;
3. Alates 18. maist saab läbi viia välitreeninguid individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetreeningu korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit;


4. Õpilaste ja treenerite liikumine territooriumil korraldatakse hajutatult, soovitavalt 2+2 reegleid järgides;
5. Spordikooli ruumides viibitakse äärmise vajaduse korral nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik;
6. Haigusnähtudega õpilased, treenerid ja töötajad ei tohi spordikooli tulla. Spordikooli juhil, õppejuht/juhiabil või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata;
7. Õpilased ja töötajad väldivad kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle), et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist;
8. Treenerid saavad desinfitseeritud treeninginventari spordikooli administraatori käest, mis peale treeningtundi tagastatakse administraatorile;
9. Administraator desinfitseerib vastuvõetud inventari koheselt;
10. Spordikooli treeneritele on jagatud desinfitseerimise vahendid kätele ja pindadele, mida tu-leb kasutada vastavalt vajadusele ja üldkehtivatele nõuetele.

Alus: Jõhvi Spordikooli direktori kt käskkiri