Uudised

Jõhvi Spordikooli Spordihall on avatud! 27. mai Jõhvi Spordikool


Juhindudes Vabariigi Valitsuse 16 05 2020 korraldusest nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on Jõhvi Spordikooli töökorraldus alates 19.05.2020 alljärgnev:

1. Jõhvi Spordihalli jõusaal on avatud treeningtegevuseks eelregistreerimise alusel alates 19.05.2020. Jõusaali treeningaja eelregistreerimine toimub telefoninumbritel 33 66 370 või +372 558 2330

2. Jõhvi Spordihall ja spordiobjektid on avatud spordiklubide treeningtegevuseks alates 20.05.2020. Enne treeningtegevuse alustamist kooskõlastavad spordiklubid oma treeningtegevuse ajakava Jõhvi Spordikooli peaadministraatoriga;

Sportitegevuses tuleb täita järgmiseid juhiseid:

1. Siseruumides on lubatud üksnes treeningtegevus (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud; 2. Treening- riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, seda tingimusel, et inimesed saavad hoida teineteisega 2m vahet;

3. Grupitreeningute puhul võib olla grupis kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt ning grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet;

4. Mitme treeningrühma üheaegsel tegutsemisel tuleb treeningpaigas korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist (nt saabumine, lahkumine, tegevused treeningpaigas);

5. Alaealistele suunatud treeningut peab läbi viima täiskasvanud treener või juhendaja;

6. Spordiklubi pileti eest välditakse sularahas tasumist ning enne spordiklubisse sisenemist on kohustuslik käsi desinfitseerida;

7. Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik treeningult ära saata;

8. Ühiseid riietus- ja pesuruume tohib kasutada järgmistel tingimustel: kasutuses olevad kapid/dušid on teineteisest vähemalt 2 m kaugusel. Kliendid kasutavad isiklikke hügieenitarbeid, riietus- ja pesuruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik ja vajalik;

9. Treening tuleb korraldada viisil, mille käigus ei kaasne füüsilist kontakti teiste osalejatega;

10. Kasutada tuleb võimalusel isiklikke treeningvahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida;

11. Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.

12. Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte;

13. Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik, kaitsemaskide kasutamine spordi tegemise ajal ei ole soovitatav;

14. Treeningute korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks isetekkelistesse gruppidesse, ega jääks peale tegevusi territooriumile;

15. Treeningute korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne;

16. Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus treeningu korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Juhindudes Vabariigi Valitsuse 16 05 2020 korraldusest nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on Jõhvi Spordikooli töökorraldus alates 19.05.2020 alljärgnev:

1. Jõhvi Spordihalli jõusaal on avatud treeningtegevuseks eelregistreerimise alusel alates 19.05.2020. Jõusaali treeningaja eelregistreerimine toimub telefoninumbritel 33 66 370 või +372 558 2330

2. Jõhvi Spordihall ja spordiobjektid on avatud spordiklubide treeningtegevuseks alates 20.05.2020. Enne treeningtegevuse alustamist kooskõlastavad spordiklubid oma treeningtegevuse ajakava Jõhvi Spordikooli peaadministraatoriga;

Sportitegevuses tuleb täita järgmiseid juhiseid:

1. Siseruumides on lubatud üksnes treeningtegevus (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud; 2. Treening- riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, seda tingimusel, et inimesed saavad hoida teineteisega 2m vahet;

3. Grupitreeningute puhul võib olla grupis kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt ning grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet;

4. Mitme treeningrühma üheaegsel tegutsemisel tuleb treeningpaigas korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist (nt saabumine, lahkumine, tegevused treeningpaigas);

5. Alaealistele suunatud treeningut peab läbi viima täiskasvanud treener või juhendaja;

6. Spordiklubi pileti eest välditakse sularahas tasumist ning enne spordiklubisse sisenemist on kohustuslik käsi desinfitseerida;

7. Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik treeningult ära saata;

8. Ühiseid riietus- ja pesuruume tohib kasutada järgmistel tingimustel: kasutuses olevad kapid/dušid on teineteisest vähemalt 2 m kaugusel. Kliendid kasutavad isiklikke hügieenitarbeid, riietus- ja pesuruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik ja vajalik;

9. Treening tuleb korraldada viisil, mille käigus ei kaasne füüsilist kontakti teiste osalejatega;

10. Kasutada tuleb võimalusel isiklikke treeningvahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida;

11. Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.

12. Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte;

13. Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik, kaitsemaskide kasutamine spordi tegemise ajal ei ole soovitatav;

14. Treeningute korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks isetekkelistesse gruppidesse, ega jääks peale tegevusi territooriumile;

15. Treeningute korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne;

16. Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus treeningu korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.