Uudised

Jõhvi Spordikooli õppetöö algab 7. septembrist 2020! 29. juuli Jõhvi Spordikool


Pidades silmas koroonaviiruse levikut nii maakonna kuid ka valla territooriumil, tuginedes Terviseameti soovitustele ning arvestades võimalikke riske,
Jõhvi vallavalitsus valla haridusasutuste pidajana on otsustanud lükata edasi kontaktõppe algust Jõhvi valla põhi-ning huvikoolides/ringides.
Jõhvi valla haridusasutused (põhi-ja huvikoolid) alustavad kontaktõpet alates 7. septembrist 2020.

Pidades silmas koroonaviiruse levikut nii maakonna kuid ka valla territooriumil, tuginedes Terviseameti soovitustele ning arvestades võimalikke riske,
Jõhvi vallavalitsus valla haridusasutuste pidajana on otsustanud lükata edasi kontaktõppe algust Jõhvi valla põhi-ning huvikoolides/ringides.
Jõhvi valla haridusasutused (põhi-ja huvikoolid) alustavad kontaktõpet alates 7. septembrist 2020.