Uudised

UUS dokument: Jõhvi Spordikooli spordiobjektide kasutusse andmise kord 09. juuni Jõhvi Spordikool


Teadmiseks juriidilisest isikust spordiklubidele!

Alates 08.06.2020 jõustus uus Jõhvi Vallavalitsuse määrus, mis  sätestab Jõhvi Spordikooli  spordiobjektide kasutusse andmise korra juriidilistele isikutele, seltsingutele, füüsilistest isikutest ettevõtjatele ja eraisikutele.

Määruse eesmärgiks on tagada Jõhvi valla elanikele tervisespordi ja kultuurilise tegevusega tegelemise võimalused ning kasutada kooli spordiobjekte otstarbekamalt õppetöövälisel ajal.

Kooli spordiobjekte antakse treeningtegevuseks üürile kuni 1 (üheks) aastaks juriidilistele isikutele, mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistest isikutest ettevõtjatele.
Kooli spordiobjekt üürimiseks tuleb esitada kirjalik taotlus koolile, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja ärinimi või nimi;
2) registrikood või isikukood;
3) seltsingul koopia ühise tegutsemise lepingust;
4) taotleja kontaktandmed;
5) treeningu toimumise aeg ja kestus.

Määruse täisversiooniga saab tutvuda Riigi Teatajas Jõhvi Spordikooli spordiobjektide kasutusse andmise kord

2020.aasta  taotlusi saab esitada 1 juuliks 2020.

Vorm asub siin

Teadmiseks juriidilisest isikust spordiklubidele!

Alates 08.06.2020 jõustus uus Jõhvi Vallavalitsuse määrus, mis  sätestab Jõhvi Spordikooli  spordiobjektide kasutusse andmise korra juriidilistele isikutele, seltsingutele, füüsilistest isikutest ettevõtjatele ja eraisikutele.

Määruse eesmärgiks on tagada Jõhvi valla elanikele tervisespordi ja kultuurilise tegevusega tegelemise võimalused ning kasutada kooli spordiobjekte otstarbekamalt õppetöövälisel ajal.

Kooli spordiobjekte antakse treeningtegevuseks üürile kuni 1 (üheks) aastaks juriidilistele isikutele, mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistest isikutest ettevõtjatele.
Kooli spordiobjekt üürimiseks tuleb esitada kirjalik taotlus koolile, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja ärinimi või nimi;
2) registrikood või isikukood;
3) seltsingul koopia ühise tegutsemise lepingust;
4) taotleja kontaktandmed;
5) treeningu toimumise aeg ja kestus.

Määruse täisversiooniga saab tutvuda Riigi Teatajas Jõhvi Spordikooli spordiobjektide kasutusse andmise kord

2020.aasta  taotlusi saab esitada 1 juuliks 2020.

Vorm asub siin