1 Algab 2 Lõpetatud
Taotleja ärinimi või nimi *
Taotleja registrikood või isikukood *
Esindaja nimi, ametikoht: *
Aadress, telefon ja e-post *
Seltsingu puhul koopia ühise tegutsemise lepingust
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Spordiala *
Treeneri nimi ja kontakt: *
Saal / väljak: *
Toimumise aeg *
Toimumise kellaaeg *
:
Rühma suurus *
Spordikooli inventar *
Taotlus on esitatud perioodiks: *
Taotluse esitamise kuupäev: *
Image CAPTCHA
What code is in the image? *
Enter the characters shown in the image.