Meie koolist

Kooli tutvustus


Jõhvi Laste ja Noorte Spordikool ( edaspidi Jõhvi LNSK) asutati 2. jaanuaril 1989.a.

1990.aastal nimetati Jõhvi Laste ja Noorte Spordikool Jõhvi Sportmängude kooliks.

2000.aastal nimetati Jõhvi Sportmängude kool ümber Jõhvi Spordikooliks mis tänapäeval  töötab Jõhvi Vallavalitsuse hallatava asutusena.

Jõhvi Spordikooli  registrikood on  75002637.

Jõhvi Spordikooli  eesmärgiks on laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne kehaline arendamine, nende sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt. Samuti füüsiliselt, vaimselt ja harmooniliselt arenenud võimalikult kõrge kvalifikatsiooniga sportlaste kasvatamine ja laiapinnalise sportliku huvihariduse pakkumine.

Jõhvi Spordikooli ülesanded:

 • arendada laste ja noorte võimeid kavakindlalt, arvestades iga õppuri eripära, töövõimet ja tulevikusoove, ning võimaldada spordis andekatele ja tahtekindlatele lastele ja noortele süvatreeninguid;
 • anda huviharidust spordialade õppekavade alusel;
 • luua lastele ja noortele tingimused sisustada vaba aega sportimisega;
 • korraldada järjepidevaid ja regulaarseid treeninguid, lähtudes laste ja noorte soovidest, eeldustest ja ettevalmistuse tasemest;
 • anda lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamisel ning spordikohtunikuna tegutsemisel;
 • tagada õppuritele treeningtegevusega seoses arstlik kontroll;
 • jätkata traditsiooniliste ürituste läbiviimist ja soodustada uute spordiürituste korraldamist;
 • luua vastastikku kasulikke sidemeid piirkonnas tegutsevate spordiklubidega;
 • teha koostööd teiste huvi- ja üldhariduskoolide ning noorteorganisatsioonide ja spordiklubidega;
 • koordineerida Jõhvi valla spordielu arendamist lähtudes seatud eesmärkidest;
 • korraldada ning aidata korraldada kohalikke, maakondlikke ning riikliku tähtsusega spordiüritusi ning valla esindamist erinevatel spordiüritustel;
 • algatada, koostada ja juhtida tegevuse eesmärkidega seotud projekte;
 •  

2023/2024. õppeaastal toimub Jõhvi Spordikoolis  õppetöö alljärgnevate õppekavade alusel:

  1. Kergejõustik
  2. Sulgpall
  3. Ujumine
  4. Suusatamine
  5. Võrkpall
  6. Võimlemine 

  7. Korvpall
  8. Algettevalmistus e.üldkehaline ettevalmistus (ÜKE) 

Õpetavate erialade täpsem kirjeldus on toodud esilehel olevas peamenüüs: SPORDIALAD

 

Jõhvi Laste ja Noorte Spordikool ( edaspidi Jõhvi LNSK) asutati 2. jaanuaril 1989.a.

1990.aastal nimetati Jõhvi Laste ja Noorte Spordikool Jõhvi Sportmängude kooliks.

2000.aastal nimetati Jõhvi Sportmängude kool ümber Jõhvi Spordikooliks mis tänapäeval  töötab Jõhvi Vallavalitsuse hallatava asutusena.

Jõhvi Spordikooli  registrikood on  75002637.

Jõhvi Spordikooli  eesmärgiks on laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne kehaline arendamine, nende sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt. Samuti füüsiliselt, vaimselt ja harmooniliselt arenenud võimalikult kõrge kvalifikatsiooniga sportlaste kasvatamine ja laiapinnalise sportliku huvihariduse pakkumine.

Jõhvi Spordikooli ülesanded:

 • arendada laste ja noorte võimeid kavakindlalt, arvestades iga õppuri eripära, töövõimet ja tulevikusoove, ning võimaldada spordis andekatele ja tahtekindlatele lastele ja noortele süvatreeninguid;
 • anda huviharidust spordialade õppekavade alusel;
 • luua lastele ja noortele tingimused sisustada vaba aega sportimisega;
 • korraldada järjepidevaid ja regulaarseid treeninguid, lähtudes laste ja noorte soovidest, eeldustest ja ettevalmistuse tasemest;
 • anda lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamisel ning spordikohtunikuna tegutsemisel;
 • tagada õppuritele treeningtegevusega seoses arstlik kontroll;
 • jätkata traditsiooniliste ürituste läbiviimist ja soodustada uute spordiürituste korraldamist;
 • luua vastastikku kasulikke sidemeid piirkonnas tegutsevate spordiklubidega;
 • teha koostööd teiste huvi- ja üldhariduskoolide ning noorteorganisatsioonide ja spordiklubidega;
 • koordineerida Jõhvi valla spordielu arendamist lähtudes seatud eesmärkidest;
 • korraldada ning aidata korraldada kohalikke, maakondlikke ning riikliku tähtsusega spordiüritusi ning valla esindamist erinevatel spordiüritustel;
 • algatada, koostada ja juhtida tegevuse eesmärkidega seotud projekte;
 •  

2023/2024. õppeaastal toimub Jõhvi Spordikoolis  õppetöö alljärgnevate õppekavade alusel:

  1. Kergejõustik
  2. Sulgpall
  3. Ujumine
  4. Suusatamine
  5. Võrkpall
  6. Võimlemine 

  7. Korvpall
  8. Algettevalmistus e.üldkehaline ettevalmistus (ÜKE) 

Õpetavate erialade täpsem kirjeldus on toodud esilehel olevas peamenüüs: SPORDIALAD